Digwyddiadau

Gellir gweld digwyddiadau a dyddiadau sydd gan gorau meibion o’r Gogledd a’r Canolbarth.

Tachwedd 2020

Ebrill 2021

  • 17/04/2021 - Cyngerdd yn yr Hafren, y Drenewydd ar nos Sadwrn, Ebrill 17, 2021 am 7.30 y.h. efo'r artistiaid gwadd: Shan Cothi, Rhodri Prys Jones a Jeff Howard yn cyfeilio. Yr arweinydd fydd Geraint Peate. Tocynnau ar gael o 'boxoffice@the hafren.co.uk', Côr Meibion Y Drenewydd a'r Cylch.